Start Samorząd Uczniowski Konkurs - "Kurczaczek, zajaczek wielkanocny" dla klas II-III

Konkurs - "Kurczaczek, zajaczek wielkanocny" dla klas II-III

Email Drukuj PDF

Tematem organizowanego przez nas konkursu jest przedstawienie wyklejonego zajączka lub kurczaczka wielkanocnego

Cele konkursu:

  • Propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,
  • Pogłębienie wiedzy na temat symbolu,
  • Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
  • Stworzenie możliwości do indywidualnej działalności artystycznej, a poprzez to odkrywanie możliwości, rozwijanie zdolności i  wrażliwości plastycznej,
  • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
  • Pobudzenie wyobraźni „młodych twórców”.

Regulamin konkursu:

 

-Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas – II - III

- Tematem konkursu jest przedstawienie wyklejonego kurczaczka lub zajączka wielkanocnego.

- Praca może być wykonana z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

- Format pracy A3 (prace o innych wymiarach nie będą brały udziału w konkursie)

- Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

- Praca musi być wykonana samodzielnie!!

- Praca może mieć tylko jednego autora. Prace grupowe nie będą oceniane.

- Do pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca:

-         Imię i nazwisko autora,

-         Klasę

  • Prace należy składać do 10.04.2017 r. do opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
  • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, będą wyeksponowane na apelu świątecznym.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się

Na akademii z okazji Świąt Wielkanocnych

Ocena:

Prace będzie oceniała powołana komisja konkursowa:

p. Joanna Niedźwiecka – Dyrektor szkoły,

p. Olga Dziegieć – nauczyciel plastyki,

p. Iwona Pilarska - katecheta,

p. Agnieszka Kowalska – pedagog

Kryteria oceny prac konkursowych:

-         zgodność z tematem,

-         odpowiednie wymiary,

-         ogólne wrażenie artystyczne,

-         dobór środków i materiałów,

-         wkład pracy,

-         nowatorstwo pomysłu,

-         samodzielność wykonania

 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Samorząd Uczniowski