Start Samorząd uczniowski Konkursy bożonarodzeniowe

Konkursy bożonarodzeniowe

Email Drukuj PDF

Przypominamy o zbliżającym się terminie oddania prac konkursowych


 

Konkursu plastycznego
pt. „KARTKA ŚWIĄTECZNA” dla kl. I - III (Regulamin)

oraz

 

 

Konkursu plastycznego
pt. „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” dla kl. IV - VII (Regulamin)

 

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „KARTKA ŚWIĄTECZNA” dla kl. I - III

1. ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski PSP w Gidlach

2. CELE KONKURSU:
• Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
• Rozwój zainteresowań artystycznych dzieci 
• Promowanie młodych talentów
• Poznawanie różnych wzorów technik plastycznych

3. TEMATYKA PRAC:
Głównym przedmiotem konkursu jest wykonanie bożonarodzeniowej kartki świątecznej. 

4. TECHNIKA PRAC:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych

5. FORMAT PRAC: dowolny 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Praca może być wykonana z pomocą rodziców
• Prace powinny nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia wierzeń religijnych
i ludowych
- praca powinna mieć dołączoną karteczkę zawierającą (imię i nazwisko autora oraz klasę)

7. OCENA I NAGRODY:
• Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora
• Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy, nowatorstwo, dekoracyjność
- estetyka pracy 
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu świątecznym i stronie internetowej szkoły, wszystkie prace konkursowe wezmą udział w kiermaszu świątecznym, który odbędzie się 27.11.2017 r. 

8. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Prace należy dostarczyć do dn. 23.11.2017 r. do wychowawców klas I - III lub p. Agnieszki Kowalskiej

 


 

Regulamin Konkursu plastycznego pt. „OZDOBA BOŻONARODZENIOWA” dla kl. IV - VII

1. ORGANIZATOR: Samorząd Uczniowski PSP w Gidlach

2. CELE KONKURSU:

• Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
• Rozwój zainteresowań artystycznych dzieci 
• Promowanie młodych talentów
• Poznawanie różnych wzorów technik plastycznych

3. TEMATYKA PRAC:

Głównym przedmiotem konkursu jest wykonanie OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ

4. TECHNIKA PRAC:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie OZDOBY BOŻONARODZENIOWEJ
z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych, ozdoba może być stojąca, wisząca, przestrzenna.

5. FORMAT PRAC: dowolny 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Praca musi być wykonana samodzielnie
• Praca powinna nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia wierzeń religijnych
i ludowych
- praca powinna mieć dołączoną karteczkę zawierającą (imię i nazwisko autora oraz klasę)

7. OCENA I NAGRODY:

• Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora
• Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy, nowatorstwo, dekoracyjność
- estetyka pracy 
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu świątecznym i stronie internetowej szkoły, wszystkie prace konkursowe wezmą udział w kiermaszu świątecznym, który odbędzie się 27.11.2017 r. 

8. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Prace należy dostarczyć do dn. 23.11.2017 r. do p. Agnieszki Kowalskiej