Start Samorząd uczniowski Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego

Email Drukuj PDFREGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

2013/14ORGANIZATORZY -SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIDLACH


 1. Organiza
 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski działający w PSP w Gidlach.

 2. Pomysłodawcami konkursu są Agnieszka Kowalska , Magdalena Choryłek, Anna Dąbrowska.

 3. Temat

   W klasach I-III tematem konkursu międzyklasowego jest najdłuższy papierowy łańcuch.
   • W klasach IV-VI tematem konkursu indywidualnego jest ozdoba świąteczna wykonana z białego papieru.

 

 1. Cel

Celem konkursu jest:

  • promocja młodych talentów i artystów wśród uczniów szkoły podstawowej;

  • przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez aktywizację plastyczną;

  • kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych.
 1. Przedmiot konkursu

  1. W klasach młodszych przedmiotem konkursu międzyklasowego jest najdłuższy papierowy łańcuch wykonany z białego papieru, przy pomocy dowolnej techniki.
   • W klasach starszych przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna wykonana z białego papieru przy pomocy dowolnej techniki . Do pracy plastycznej koniecznie należy dołączyć imię i nazwisko wykonawcy i klasę.
 1. Ogłoszenie konkursu

Informacje o rozpoczęciu konkursu zostaną ogłoszone:

  1. przez wychowawców;

  2. na gazetce SU

 1. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie PSP w Gidlach.

 1. Zasady zgłaszania prac konkursowych

Ozdoby i łańcuchy świąteczne prosimy dostarczyć do p. Agnieszki Kowalskiej i Magdaleny Choryłek do 17.12.2013 r( wtorek). Wyboru laureatów w konkursie dokonuje Jury Konkursu w dniu 17.12.2013 r.

  1. Jury wyłaniając zwycięzców, będzie się kierować następującymi kryteriami:

- praca jest niestandardowa i kreatywna, oryginalna, pomysłowa, staranna, estetyczna [dotyczy wszystkich uczestników];