Konkurs "Najładniejsza ozdoba choinkowa"

poniedziałek, 14 grudnia 2015 22:20 Agnieszka Kowalska
Drukuj

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach zaprasza wszystkich uczniów z klas I-III i IV-VI

do udziału

w konkursie plastycznym pt.:

„NAJŁADNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”

Zdjęcia kliknij na WIĘCEJ

 

CELE KONKURSU

* Nawiązanie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

* Zainteresowanie dzieci różnymi technikami plastycznymi.

* Rozwijanie twórczych zainteresowań, wyobraźni i fantazji.

* Rozbudzanie kreatywności.

UCZESTNICY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej i ciekawej ozdoby choinkowej z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

2. Prace uczniów z klas I-III mogą być wykonane z pomocą osób starszych.

3. W przypadku uczniów z klas starszych IV-VI prace muszą być wykonane samodzielnie.

Ważnym elementem, branym pod uwagę przy ocenie, będzie więc estetyka i staranność wykonania ozdób choinkowych.

Wszystkie wykonane przez uczniów prace będą nagrodzone drobnymi upominkami.

4. Prace należy dostarczyć do 21.12.2015 r (poniedziałek) do p. Agnieszki Kowalskiej

5. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystego apelu z okazji Świąt Bożonarodzeniowych, na tablicy informacyjnej SU oraz na stronie internetowej szkoły.

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, napisaną według następującego wzoru:

  1. Imię, nazwisko i klasa autora pracy.

OCENA PRAC

* Oceny prac konkursowych w dwóch grupach wiekowych dokona komisja powołana przez organizatorów .

* Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność oraz estetyka prac.

* Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Serdecznie zapraszamy Samorząd Uczniowski


Zdjęcia prac konkursowych

 

DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg
DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg
DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg
DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg
DSCF3067.jpg DSCF3067.jpg