Konkurs plastyczny - "Kartka dla Marszałka"

wtorek, 05 grudnia 2017 16:54 Administrator
Drukuj

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

ph. „KARTKA DLA MARSZAŁKA”

Organizator:

Dyrektor PSP w Gidlach, nauczyciel historii ogłasza Konkurs Plastyczny ph. „KARTKA DLA MARSZAŁKA”

Konkurs zorganizowany jest w związku z 150 rocznicą urodzin J. Piłsudskiego – patrona naszej szkoły.

 

Cele konkursu:

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VII PSP w Gidlach

Kategoria tematyczna konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki urodzinowej dla Marszałka Piłsudskiego.

Sposób przygotowania prac:

  1. Praca konkursowa powinna mieć format A4.
  2. Technika pracy dowolna – klasy IV – VII mogą wykonać kartkę w dowolnym programie komputerowym.
  3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
  4. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa – kartki wykonane techniką komputerową, należy dostarczyć na nośnikach pamięci lub drogą mailową na podany adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem w tytule „Kartka dla Marszałka”.
  5. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2017r (prace wykonane na kartonie - do  Biblioteki Szkolnej, prace wykonane komputerowo – do nauczyciela informatyki lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
  6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
  7. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
  8. Autorzy prac  konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.