Ogólnopolska Olimpiada Olimpusek 2012

wtorek, 20 marca 2012 14:22 Teresa Molenda
Drukuj

4 stycznia 2012 r. uczniowie klas I – III już po raz drugi wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek” zorganizowanej przez firmę OLMPUS z siedzibą w Warszawie. Olimpiada polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego na klasy. Każdy test składał się z 21 pytań zamkniętych łączących elementy edukacji polonistycznej, matematycznej i  społeczno-środowiskowej. Forma i stopień trudności zadań wykraczały poza ramy obowiązującej podstawy programowej. Udział w Olimpiadzie był uzależniony wyłącznie od decyzji samych uczniów i ich rodziców.

Z naszej szkoły do Olimpiady przystąpiło: 5 pierwszoklasistów, 12  drugoklasistów i 11 trzecioklasistów.

14 marca zostały przesłane wyniki do szkoły. Nasi uczniowie wypadli znakomicie w ogólnopolskiej klasyfikacji. Już po raz drugi mamy 7 laureatów tym razem drugiej edycji Olimpuska.

 

Klasa I

Klasa II

Laureaci Olimpiady od miejsca 2 do 5 zostali uhonorowani dyplomami laureata i nagrodami książkowymi a pozostali dyplomami uznania.

Dyplomy uznania otrzymali:

KLASA I

 1. Miłosz Florczyk

KLASA II

 1. Julia Romańczyk
 2. Szymon Powroźnik
 3. Julia Leśniak
 4. Julia Powroźnik
 5. Kamil Rokita
 6. Dominika Musiał
 7. Zuzanna Dziadkiewicz
 8. Agnieszka Bogacz
 9. Wiktoria Kędra

KLASA III

 1. Damian  Załóg
 2. Łukasz Sztuka
 3. Izabela Romańczyk
 4. Patryk Barski
 5. Martyna Sambor
 6. Grzegorz Jędrzejczyk
 7. Patrycja  Przybylska
 8. Sylwia Kubik
 9. Emil Kucharski
 10. Dawid Cudak
 11. Emilia Tutaj

Należy dodać, że większość uczestników Olimpiady „Olimpusek”osiągnęła wyniki powyżej średniej krajowej.

Serdecznie gratulujemy laureatom jak również wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach.

Uczniów do Olimpiady przygotowywały: kl. I – p. M. Ostojska, kl. II – p. T. Molenda , kl. III – p. H. Mielczarek.