Kolejny Projekt w naszej szkole

piątek, 23 marca 2012 23:55 Administrator
Drukuj

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu systemowego „Indywiwidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III” uczniowie klas młodszych będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zespołach specjalistycznych organizowanych na terenie szkoły Dodatkowe zajęcia to: zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania oraz  zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne. Realizacja projektu przewidywana jest na okres jednego roku szkolnego 2012/13. W ramach projektu zostanie doposażona baza dydaktyczna szkoły – zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Najwięcej jednak zyskują uczniowie, otrzymując wsparcie w osiąganiu jak najlepszych efektów edukacyjnych.