Start Aktualności Konkurs plastyczny - "Kartka dla Marszałka"

Konkurs plastyczny - "Kartka dla Marszałka"

Email Drukuj PDF

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego

ph. „KARTKA DLA MARSZAŁKA”

Organizator:

Dyrektor PSP w Gidlach, nauczyciel historii ogłasza Konkurs Plastyczny ph. „KARTKA DLA MARSZAŁKA”

Konkurs zorganizowany jest w związku z 150 rocznicą urodzin J. Piłsudskiego – patrona naszej szkoły.

 

Cele konkursu:

 • Uczczenie 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • Pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • Promocja utalentowanej młodzieży;
 • Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców;
 • Budzenie patriotycznej postawy uczniów poprzez zaznajomienie się z postacią Marszałka i okolicznościami, w jakich został on Ojcem Niepodległości.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VII PSP w Gidlach

Kategoria tematyczna konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki urodzinowej dla Marszałka Piłsudskiego.

Sposób przygotowania prac:

 1. Praca konkursowa powinna mieć format A4.
 2. Technika pracy dowolna – klasy IV – VII mogą wykonać kartkę w dowolnym programie komputerowym.
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
 4. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa – kartki wykonane techniką komputerową, należy dostarczyć na nośnikach pamięci lub drogą mailową na podany adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z dopiskiem w tytule „Kartka dla Marszałka”.
 5. Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2017r (prace wykonane na kartonie - do  Biblioteki Szkolnej, prace wykonane komputerowo – do nauczyciela informatyki lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
 6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 7. Prace niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
 8. Autorzy prac  konkursowych składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Zasady oceny przygotowanych prac:

Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność oraz estetykę pracy.