Start Aktualności Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

Innowacja pedagogiczna w naszej szkole

Email Drukuj PDF

Od grudnia 2016 roku do czerwca 2017 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Nasza przygoda z teatrem”, zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to innowacja metodyczno-organizacyjna. Autorami są p. Teresa Molenda i p. Ewa Strączyńska-Kluźniak. Program adresowany jest do uczniów klas trzecich. Jego celem jest  rozwijanie  uzdolnień artystycznych uczniów.

Trzecioklasiści uczestniczą w zajęciach koła teatralno-plastycznego. Dzięki temu zdobędą obszerną wiedzę o teatrze, poznają teatr od kulis, będą uczestniczyć w warsztatach artystycznych w teatrze, obejrzą spektakl lalkowy i przedstawienie teatralne, przystąpią do konkursu wiedzy o teatrze oraz wystawią przygotowane przez siebie przedstawienie dla mieszkańców gminy Gidle podczas Dnia Rodziny organizowanego przez naszą szkołę w czerwcu.

Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym.