Start Aktualności Konkurs wiedzy historycznej

Konkurs wiedzy historycznej

Email Drukuj PDF

 

Konkurs wiedzy historycznej w 1050 rocznicę Chrztu Polski.

 

Cele Konkursu:

1. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych dzieci poprzez  upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski.

2. Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

3. Popularyzowanie wiedzy historycznej wśród dzieci.

 

4. Rozwijanie umiejętności dostrzegania złożoności związków przyczynowo –  skutkowych u uczniów szkoły podstawowej.

5. Zainspirowanie i zachęcenie dzieci do podjęcia samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy z zakresu historii, sięgania do literatury, źródeł historycznych.

6. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

7. Promowanie aktywności i osiągnięć uczniów.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.

2.  Każdą klasę reprezentują minimalnie trzy osoby.

3. Każdy uczestnik we własnym zakresie zapoznaje się z tematyką konkursu otrzymaną od organizatora.

4. Konkurs odbędzie się 30 .05.2016r  na 4 godzinie lekcyjnej w świetlicy szkolnej.

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na apelu szkolnym.

Organizator :

- nauczyciel historii - Joanna Niedźwiecka