Start Aktualności Facebook - Konkurs fotograficzny

Facebook - Konkurs fotograficzny

Email Drukuj PDF

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Wywieś Flagę Rzeczpospolitej Polskiej w Regionie Włoszczowskim”

 

1. Organizatorami Konkursu są: Lokalna  Grupa Działania „Region Włoszczowski”, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”,  Dom Kultury we Włoszczowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy we Włoszczowie,  Lokalna Organizacja Turystyczna we Włoszczowie
2. Celem Konkursu jest promocja idei patriotyzmu oraz kształtowanie wśród lokalnej społeczności poczucia świadomości narodowej oraz przywiązania do ich Małej Ojczyzny.
3. Czas trwania: Konkurs twa w dniach od. 02.05.2016 – 03.05.2016r.  Zdjęcia konkursowe należy udostępnić na stronie wydarzenia pn. „Wywieś flagę w Regionie Włoszczowskim” w serwisie Facebook najpóźniej do godz. 24:00 w dniu 03.05.2016r.
4. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru LGD "Region Włoszczowski", czyli mieszkańców gmin: Gidle, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa, Żytno, Radomsko, Ładzice.
5. Udostępnienie zdjęcia na stronie wydarzenia pn. „Wywieś flagę w Regionie Włoszczowskim” w serwisie Facebook oznacza akceptację warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
6. Wysyłając fotografie uczestnik oświadcza, że:

 • Jest autorem/autorką załączonych zdjęć a prawa osób portretowanych lub właścicieli prezentowanego mienia zostały wyjaśnione i osoby sportretowane oraz właściciele prezentowanego mienia wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć również dla celów reklamowych Konkursu, oraz że przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
 • Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu (także w galerii konkursowej na profilu w portalu Facebook organizatorów z podaniem imienia i nazwiska autora)
 • W przypadku zdjęć udostępnionych przez niepełnoletnich uczestników rodzice/ prawni opiekunowie wyrazili zgodę na jego udział w konkursie.

7. Nagrody :

 • Nagrody zostaną rozlosowane wśród pierwszych 130 os, które udostępnią zdjęcie na stronie wydarzenia pn. „Wywieś flagę RP w Regionie Włoszczowskim”  w serwisie Facebook najpóźniej do godz. 24:00 w dniu  03.05.2016r.
 • Nagrody w konkursie to:
 • § 50 biletów do Kina „Muza” we Włoszczowie
 • § 50 kart podarunkowych na ofertę OSiR-u (jednorazowe , ograniczone w czasie godzinami otwarcia obiektu wejście  na basen , grotę solną lub siłownie albo na jednorazowy wynajem ograniczony w czasie godzinami otwarcia obiektu wodnego Klekot - rowerków wodnych)
 • § 10 Voucherów na 7 noclegów w Letniej Bazie Wypoczynkowej Hufca ZHP Szczekocińsko -Włoszczowskiego w Międzywodziu, woj. Zachodniopomorskie
 • § 20 nagród książkowych,
 • Szczegóły realizacji biletów, kart podarunkowych oraz Voucherów przy odbiorze nagród.

8. Losowanie nagród:

 • Losowanie nagródodbędzie się we wtorek (05.05.2016r) o godz. 12.00 w kawiarni Domu Kultury we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 19.
 • Losowanie nagród odbędzie się na zasadach „Szczęśliwego losu” : w jednej ze szklanych kul znajdować się będą nazwiska wszystkich osób, które opublikowały zdjęcie na stronie wydarzenia Konkursu w serwisie Facebook , natomiast w drugiej 130 karteczek z nazwami nagród przewidzianych w konkursie (ilość karteczek z nazwa poszczególnych nagród zgodnie z pk. 7.b niniejszego regulaminu)
 • Każdy z zainteresowanych może być obecny podczas rozlosowania nagród.
 • Każdy z uczestników może wziąć udział w losowaniu tylko jeden raz.

9. Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana na oficjalnym fanpage`u Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” w serwisie Facebook.

10. Odbiór nagród:

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji tożsamości nagrodzonych uczestników.
 • Odbiór nagród odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji danych laureata (np. Legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.).
 • W przypadku osób niepełnoletnich, które zostały nagrodzone voucherem upoważniającym do skorzystania z bezpłatnej oferty 7- dniowych noclegów na campingu w Międzywodziu , nagroda zostanie przekazana uczestnikowi w obecności rodzica/ prawnego opiekuna.
 • Nagrody należy odebrać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”, przy ul. Wiśniowej 23 we Włoszczowie od.06.05.2016r

11. Informacje dodatkowe dotyczące Konkursu:

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” – tel. 41 394 14 05 wew. 22